کتاب ترکم کن

اثر گیل فورمن از انتشارات هیرمند - مترجم: محدثه هدایتی-داستان ماجرایی

هر زنی كه يك بار هم كه شده، اين وسوسه به جانش افتاده كه به جای رفتن به خانه و درست كردن شام، خروجی اتوبان را رد كند و مقصدی نامعلوم را در پيش بگيرد - يا همه‌ی زنانی كه حتی يك بار در مورد سوار شدن به قطار و رفتن به جايی كه كسی نيازمند توجه دائمی‌شان نباشد خيال‌پردازی كرده‌اند. اين كتاب درباره‌ی دشواری وظيفه است؛


خرید کتاب ترکم کن
جستجوی کتاب ترکم کن در گودریدز

معرفی کتاب ترکم کن از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ترکم کن


 کتاب ماجراهای امین و ایمان
 کتاب با دعای خیرمان
 کتاب بیل قهرمان کهکشان 3
 کتاب بیل قهرمان کهکشان 2
 کتاب تولد دوباره
 کتاب اژدها سوار