کتاب گمشده شهرزاد

اثر سوزان فلچر از انتشارات پیدایش - مترجم: حسین ابراهیمی(الوند)-داستان ماجرایی

In an adventure equal to any a storyteller might relate, a crippled serving girl faces the intrigues of the harem, the dangers of the streets, and the anger of the Sultan himself to find the needed ending to an incomplete story.


خرید کتاب گمشده شهرزاد
جستجوی کتاب گمشده شهرزاد در گودریدز

معرفی کتاب گمشده شهرزاد از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب گمشده شهرزاد


 کتاب ناخدای پانزده ساله
 کتاب جنایتی دور از شان یک بانو 3
 کتاب کوانتین دوروارد
 کتاب طریقت سایه ها - قسمت اول
 کتاب مروارید بنگال
 کتاب نفرین فرعون