کتاب هشدار برادران گریم

اثر کریس کالفر از انتشارات پرتقال - مترجم: الهام فیاضی-داستان ماجرایی

برادران گریم هشداری برای سرزمین قصه ها دارند. آنها توسط ارتش فرانسه دزدیده شده اند و زیر فشار قرار گرفته اند. ارتش فرانسه میخواهد به دنیای قصه ها حمله کند. برادران گریم راه را به ارتش نشان میدهند اما فرشته ای مهربان قصه ما کاری میکند که گذر از این مسیر دویست سال طول بکشد تا اهالی سرزمین وقت کافی برای آماده شدن داشته باشند. خواهر کانر بیلی در حال آموزش دیدن برای مقام جانشینی فرشته مهربان است ولی تلاش ها مطابق میل پیش نمی رود و....


خرید کتاب هشدار برادران گریم
جستجوی کتاب هشدار برادران گریم در گودریدز

معرفی کتاب هشدار برادران گریم از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب هشدار برادران گریم


 کتاب دکتر آنته گیرت
 کتاب تام سایر کارآگاه
 کتاب اشتیاق یخی
 کتاب ستاره ها را بشمار
 کتاب گنج سلیمان
 کتاب ماجراهای تن تن (8)