غراب شیطان کشتی مرموزی بود که جاشوها و ناخداها، قصه ها از ان ساخته بودند. به وقت طوفان با چراغ های نورانی بر آنان ظاهر می شد و نوید مرگ می داد. عده ای می گفتند غراب شیطان ماشوئه ای است که صدها جن در آن پارو می زنند. عده ای هم می گفتند موتور لنجی است که با باد عقرب می آید و بر عالیه اش اجساد دریانوردان گناهکاری که به دریا و عظمتش بی احترامی کرده اند را به ساطور، طناب پیچ کرده اند.
بوکسرعلی از این داستان ها ابایی نداشت.


خرید کتاب ماجرای غریب و غم انگیز یک قاچاقچی در قشم
جستجوی کتاب ماجرای غریب و غم انگیز یک قاچاقچی در قشم در گودریدز

معرفی کتاب ماجرای غریب و غم انگیز یک قاچاقچی در قشم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ماجرای غریب و غم انگیز یک قاچاقچی در قشم


 کتاب مجموعه کیتی دختر آتش پاره
 کتاب اگر داری این کتاب را می خوانی، کار از کار گذشته!
 کتاب فرار از کتابخانه ی آقای لمونچلو
 کتاب 5 کتاب نیکولا کوچولو (قرمز)
 کتاب کنت ماتیاس ساندورف
 کتاب دوران حقارت