کتاب فرال ها 3

اثر ژاکوب گری از انتشارات باژ - مترجم: محمد قصاع-داستان ماجرایی

مرد تارعنکبوتی که از دنیای مردگان برگشته و جسم سلینا را در اختیار گرفته است، خود را بیوۀ سفید می‌نامد. او قصد نابودی کاو را دارد. وقتی کاو مبارزه را شروع می‌کند، نمی‌داند که قدم به چه راه خطرناکی گذاشته است. مجبور می‌شود پیش از مرد تارعنکبوتی با کسانی که دوست‌شان دارد، مبارزه کند.
آیا کاو توان این کار را دارد؟ آیا حقایق تلخ گذشته او را به زانو در نخواهد آورد؟ آیا دوستی‌ها و صداقت می‌توانند در این جنگ سخت او را یاری دهند؟
کاو را در این نبرد همراهی کنید...


خرید کتاب فرال ها 3
جستجوی کتاب فرال ها 3 در گودریدز

معرفی کتاب فرال ها 3 از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب فرال ها 3


 کتاب سفرهای هامی و کامی 2
 کتاب سفرهای هامی و کامی 1
 کتاب سفرهای هامی و کامی 4
 کتاب سفرهای هامی و کامی 3
 کتاب نازلی و شهرش استانبول
 کتاب نازلی و شهرش استانبول