کتاب زاغ مقلد

اثر سوزان کالینز از انتشارات در دانش بهمن - مترجم: شهناز کمیلی زاده -داستان ماجرایی

کتنیس اوردین دو بار از بازی های گرسنگی جان سالم به در برده ، ولی هنوز خطر بزرگی او را تهدید می کند. انقلاب و تحول عظیمی در حال شکل گیری است و ظاهرا همه در طرح نقشه ماهرانه آن دست داشته اند - همه جز کتنیس.
و با این حال او باید در آخرین نبرد حیاتی ترین و مهم ترین نقش را ایفا کند. ککتنیس مجبور است به هر قیمتی شده ، سمبل انقلاب آنها شود.


خرید کتاب زاغ مقلد
جستجوی کتاب زاغ مقلد در گودریدز

معرفی کتاب زاغ مقلد از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب زاغ مقلد


 کتاب هدیه هومبولت
 کتاب هاکلبری فین
 کتاب پایان یک مأموریت
 کتاب قصه های ناتمام
 کتاب نجواها و دروغ ها
 کتاب ۳۹ پله