کتاب خون الف ها

اثر آندره ساپکوفسکی از انتشارات کتابسرای تندیس - مترجم: امیرحسین خداکرمی-داستان ماجرایی

خون الف‌ها سومین کتاب از مجموعه‌ی ویچر، نوشته‌ی آندره ساپکوفسکی، نویسنده‌ی لهستانی است. این کتاب برخلاف دو جلد قبلی این مجموعه، یعنی کتاب آخرین آرزو و کتاب شمشیر سرنوشت که پیش از این نشر کتابسرای تندیس چاپ کرده است، دیگر مجموعه‌ای از داستان‌های نیمه کوتاه نیست؛ در واقع اولین جلد از حماسه‌ی بلند هشت جلدی ویچر محسوب می‌شود

داستان این جلد دقیقا از ادامه‌ی کتاب شمشیر سرنوشت آغاز می‌شود؛ زمانی که گرالت سرانجام سیری را بعد از اتفاقات بسیار پیدا می‌کند و همراه خود به قلعه‌ی کایرمورهن می‌برد. سیری، دختر کهنخون، دختری از خون الف‌ها را با خود به قرارگاه ویچرها می‌برد


خرید کتاب خون الف ها
جستجوی کتاب خون الف ها در گودریدز

معرفی کتاب خون الف ها از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب خون الف ها


 کتاب خانه متحرک
 کتاب کتاب بازها
 کتاب ماجراهای تن تن (7)
 کتاب گریگور و نشانگان رمزی
 کتاب گذر از جهنم (دونده ی هزارتو)
 کتاب غرش ماده شیر (جلد ۱)