کتاب جنگل تاریکی ها

اثر کاساندرا ادونل از انتشارات فرهنگ نشر نو - مترجم: مهدی ضرغامیان-داستان ماجرایی

گابريل با آستين لباسش گرد و خاک روی كتاب را پاک كرد و با صدای بلند خواند: «اژدهاک دهان سوچاک!»

همين كه آخرين كلمه را بر زبان آورد، نور خيره‌كننده‌ای از جلد كتاب برخاست. حروف طلايی‌رنگی از روی جلد كتاب شروع به لغزيدن كردند و روی دست‌ها و بازوها و صورت گابريل راه افتادند و تمام بدن او را پر كردند. انگار كه بدنش پر از خالكوبی‌های متحرک و لرزان شده بود.

زوئه از ترس فريادی كشيد: «كتاب را ول كن! ولش كن!»


خرید کتاب جنگل تاریکی ها
جستجوی کتاب جنگل تاریکی ها در گودریدز

معرفی کتاب جنگل تاریکی ها از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب جنگل تاریکی ها


 کتاب بچه های محل در قلعه
 کتاب چشمۀ جادو
 کتاب جنگل تاریکی ها
 کتاب کتابدارمان چیزی به ما یاد نمی دهد
 کتاب فرمانروای عالم هپروت
 کتاب جمهوری دزدان