کتاب المپیک در کتابخانه ی آقای لمونچلو

اثر کریس گرابنستاین از انتشارات پرتقال - مترجم: ساره ارض پیما-داستان ماجرایی

کایل و هم تیمی هایش بازگشته اند و بازی سازمعروف دنیا، لوییجی لمونچلو دوباره دست به کار شده است.

این بار لوییجی لمونچلو تیم هایی را از سرتاسر آمریکا دعوت کرده تا در اولین المپیک کتابخانه ای شرکت کنند.

سرگرم کننده است؟

مثل آگهی های تلویزیونی که می گفتند... سلام! دوباره لمونچلو اینجاست!

اما این بار اتفاقاتی مرموز در حال رخ دادن است... کتاب های کتابخانه ی آقای لمونچلو گم می شوند!

آیا کسی می خواهد چیزهایی که بچه ها می خوانند سانسور کند؟

بچه ها باید در بین مسابقات نفس گیرشان، با هم متحد شوند تا از این ماجرا سردربیاورند. این دیگر بازی نیست... آیا آقای لمونچلو می تواند حامیان واقعی کتاب ها و قهرمانان کتابخانه را پیدا کند؟


خرید کتاب المپیک در کتابخانه ی آقای لمونچلو
جستجوی کتاب المپیک در کتابخانه ی آقای لمونچلو در گودریدز

معرفی کتاب المپیک در کتابخانه ی آقای لمونچلو از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب المپیک در کتابخانه ی آقای لمونچلو


 کتاب ماجراهای تن تن (19)
 کتاب اتود در قرمز لاکی
 کتاب قهرمانان و گورها
 کتاب دوران حقارت
 کتاب خانه ی خودمان
 کتاب گذری به هند