کتاب آن سوی گور

اثر جود واتسون از انتشارات نشر ویدا - مترجم: دلارام کارخیران-داستان ماجرایی

بستگان دور و نزدیک به آن‌ها خیانت کرده‌اند. عمویشان آن‌ها را ترک کرده و تنها نشانه‌هایی ناچیز راهنمایشان است. در چنین موقعیتی، ایمی کاهیل چهارده ساله و برادر کوچکش دن، برای یافتن سی و نه سرنخ به مصر می‌شتابند، تا به آن قدرت ورای تصور دست پیدا کنند. اما وقتــی به آنجا می‌رسند، ماجرای غیر قابل پیش بینی در انتظار ایمی و دن است. پیغامی از مادربزرگشان، گریس که از دنیا رفته است. آیا گریس می‌خواسته به این دو یتیم یاری رساند؟...یا بنا بر این است که ایمی و دن با بزرگترین و بدترین خیانتی که به آن‌ها شده است، روبرو شوند؟


خرید کتاب آن سوی گور
جستجوی کتاب آن سوی گور در گودریدز

معرفی کتاب آن سوی گور از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آن سوی گور


 کتاب مگره از خود دفاع می کند
 کتاب دریاهای سرخ زیر آسمان سرخ
 کتاب ربوده شده
 کتاب شمشیر سرنوشت
 کتاب بیگانه ای با من است!
 کتاب مایا